google-site-verification=J9ktQVy01mE6mSuI4jTYsydblSXIJTnml8WrhCbt_tY
Valitse sivu

Biljardipöytiä ja pelihuoneita, säkkityynyjä ja keinuja – ”coolit” toimistot rantautuvat vähitellen myös Suomeen. Erityisesti luovista ja teknologia-alan yrityksistä liikkeelle lähtenyt uniikkien toimistojen sisustus alkaa levittäytyä pikkuhiljaa myös muihin yrityksiin. Toisista yrityksistä erottaudutaan erikoisilla toimistosisustuksilla ja mitä villeimmillä ideoilla. Tilalla halutaan viestiä yrityksen omaleimaista yrityskulttuuria. Yrityskulttuureista puhuttaessakin nostetaan usein esille juuri toimiston biljardipöydät ja kahvikoneet. Mutta kannattaako toimiston sisustusprojektia suunnitellessa toivelistalle kirjata cooli vai ehkä sittenkin yrityskulttuurilähtöinen toimitila?

Koppikonttorista kohtaamistiloihin

Työelämän muuttuminen, tietotyön lisääntyminen ja milleniaalien tulo työelämään näkyy vahvasti myös suomalaisissa toimistoissa. Toimitilojen suunnittelu on käynyt läpi pitkän kaareen koppikonttoreista avokonttoreihin ja nyt uutena nousevana trendinä ovat monitilatoimistot ja erilaiset yhteisölliset työtilat. Tiloja suunnitellaan nykyään enemmän käyttäjälähtöisesti ja muuttuvista työn tekemisen muodoista käsin. Huolimatta siitä, että työtä voidaan nykyään tehdä melkein missä- ja miten tahansa, kaivataan silti yhteisöllisyyttä ja aitoja kohtaamisia. Luovuutta tuetaan erilaisten innovatiivisten ja informaalien tauko- ja kohtaamistilojen avulla. Milleniaalien myötä yrityskulttuurin ja arvojen sekä työn merkityksellisyyden rooli korostuu entisestään, joka vaikuttaa vahvasti myös toimitilojen suunnitteluun.

Yrityskulttuuri vai tila edellä?

Monissa vahvan yrityskulttuurin omaavissa yrityksissä työtiloihin onkin kiinnitetty paljon huomioita. Lehdissä usein nostetaankin nämä ns. coolit toimistot näkyvään rooliin, mutta tärkeää on kuitenkin kiinnittää huomiota syy ja seuraus -suhteeseen. Ratkaiseva ero on suunnitellaanko toimitilaa yrityskulttuurin pohjalta vai yrityskulttuuri toimiston sisustuksen avulla. Coolin toimitilan suunnittelu lähtee yleensä vahvasti liikkeelle työntekijäeduista, kun taas yrityskulttuurilähtöinen toimitila yrityksen kulttuurista ja sen vahvistamisesta.

Parhaimmillaan työympäristöt siis heijastelevat yrityskulttuuria, mutta eivät luo sitä. Esimerkiksi toimitilan visuaaliset elementit voivat olla yrityskulttuuria vahvistavia elementtejä, mutta eivät koskaan yrityskulttuurin peruskiviä. Hyvin suunnitellulla tilankäytöllä voidaan tukea työn tekemistä ja tiimien toimimista, mutta jos johtaminen yrityksessä sakkaa, ei hyvä tila paljoa auta. Jos toimitilan kehittäminen lähtee liikkeelle puhtaasti muita tai maailman trendejä kopioimalla, ollaan auttamatta hakoteillä. Tuloksena voi olla se coolein toimisto, mutta yrityskulttuuri-sidos jää löyhäksi. Merimaisema on kiva, ja niin on biljardipöytäkin, mutta ihmisen mieli on hassu – uutuudenviehätys haihtuu melko pian ja jos kulttuuri rajoittuu cooliin toimistoon, sen viehätys haihtuu alta aikayksikön.

Vahvista yrityskulttuuria tilan avulla

Fyysisen ympäristön merkitystä ei kannata kuitenkaan väheksyä. Ei ole yhdentekevää minkälaisissa tiloissa työtämme teemme. Hyvä suunnittelu voi edesauttaa yksilöitä ja tiimejä työssään, ilmentää yrityksen arvoja sekä heijastaa ja ilmaista yrityksen kulttuuria. Jokaisen yrityksen tulisikin suunnitella tila omista tarpeistaan, arvoista ja yrityskulttuurista käsin.

Ja vaikka yrityskulttuurin kehittämisen ydin on yrityksen johtamiskulttuurissa ja sen käytännöissä, tarvitaan silti aina myös konkreettisia, näkyviä työkaluja avuksi. Artefaktit ovat yrityskulttuurin näkyviä elementtejä. Ne ovat vihjeitä yrityskulttuurista, sen näkyviä todisteita. Niiden avulla vahvistamme ymmärrystämme yrityksen arvoista, käytännöistä, uskomuksista eli ymmärrystämme itse yrityskulttuurista. Artefaktien ja symbolien kautta vahvistetaan yritykseen liittyvää tunnesidettä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä viestitään yrityksen identiteettiä ja DNA:ta. Asiaa voi lähestyä myös toiselta näkökulmalta. Kun mietitään yrityksen fyysistä ympäristöä, toimitilaa ja sen näkyviä elementtejä – vahvistaako se käsitystämme kyseisen yrityksen kulttuurista vai onko se ristiriitainen sen kanssa?

%d bloggaajaa tykkää tästä: