google-site-verification=J9ktQVy01mE6mSuI4jTYsydblSXIJTnml8WrhCbt_tY
Valitse sivu

Jokainen tila viestii jotain – asiakkaille, työntekijöille ja jokaiselle, joka tilassa vierailee. Tämän huomaa esimerkiksi astuessaan sisään ravintolaan tai hotelliin. Muodostamme mielikuvia ja teemme nopeasti johtopäätöksiä siitä, minkälainen palveluntarjoaja on kyseessä. Sama pätee yritysten toimitiloihin. Fyysinen työympäristö voi vahvistaa yrityksen haluttua viestiä sekä työntekijöille, että muille sidosryhmille. Tilalla voidaan luoda tunnetiloja ja synnyttää muistijälkiä. Millaista tarinaa teidän yrityksenne toimitilat viestivät niille, jotka tilaan astuvat?

Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran

Jokaisella yrityksellä on mahdollisuus luoda vaikuttava ensivaikutelma. Tilalla voidaan viestiä yrityksen identiteettiä ja persoonaa sekä rohkeutta erottautua muista. Hyvin brändätty tila innostaa, informoi sekä viestii heti sisään astuttaessa mistä yrityksestä on kyse. Parhaimmillaan se symbolisoi yrityksen brändiä ja sen tulevaisuuden suuntaa. Se saa yrityksesi seinät kertomaan yrityksen ainutlaatuista tarinaa, sekä varmistaa että viesti on samanlainen niin asiakkaille kuin työntekijöillekin.

Oli kyse sitten aulasta, neuvotteluhuoneista, taukotiloista tai tuotantotiloista, hyvä brändäys tekee yrityksen tarinan näkyväksi. Tilat ovat täynnä hyvää markkinointipintaa, jolla voit puhutella sekä henkilöstöä että asiakkaita. Hyvä toimitilabrändäys hyödyntää erilaisia materiaaleja, se voi olla ikkunateippauksia, valokuvatapetteja, pöytien teippauksia ja yllättävissäkin paikoissa esiintulevia elementtejä. Esimerkiksi brändätyillä huonekaluilla voidaan luoda kutsuvia lounge-tiloja tai aulatiloja yrityksen omalla ilmeellä.

Tila toimii fyysisinä todisteina yrityksen kulttuurista

Tilalla voidaan myös ilmentää yrityksen kulttuuria fyysisten elementtien ja pintojen avulla. Näin se tarjoaa näkyviä todisteita organisaation visiosta ja arvoista. Jos yritys rakentaa ja johtaa yrityskulttuuriaan tietoisesti, tilalla voidaan vahvistaa johdonmukaisesti tätä tarinaa niin, että henkilön on siihen helppo samaistua. Näin fyysisistä elementeistä muodostuu vähitellen kulttuurin symboleita.

Työtiloja kannattaa miettiä johtamisen välineenä. Tilalla voidaan sekä vahvistaa haluttua viestiä, että synnyttää tunnetarkoitusta työhön ja yritykseen liittyen. Ei kannata aliarvioida tilan merkitystä tunteiden herättäjänä tai tunnetarkoitusta työn merkityksellisyyden kokemuksessa. Se on suorassa yhteydessä sitoutuneisuuteen, joka taas on avainasemassa työn tuottavuutta ajatellen.

Miten alkuun tilan ilmeen suunnittelussa? Nappaa tästä talteen Riemun 5 vinkkiä.

5vinkkia_tilohin_krista

Pohtikaa mitä haluatte tilallanne viestiä

 • Se voi olla brändin ja arvojen esiin tuomista tai strategian ja kulttuurin näkyväksi tekemistä. Se voi kertoa yrityksen historiasta tai visioida tulevaa.
 • Varmista, että tavoiteltu viesti on yhdenmukainen yrityksen muun viestinnän kanssa

Huomioi eri sidosryhmät

 • Ketä tilassa vierailee? Asiakkaat, työntekijät, muut sidosryhmät?
 • Varmista että kaikki sidosryhmät on huomioitu. Älä panosta ainoastaan ”edustustiloihin”. Työntekijäsi on yrityksesi brändin tärkeimpiä lähettiläitä!

Osallista henkilöstö suunnitteluprosessiin

 • Osallistamalla sitoutat ja innostat sekä luot yhteishenkeä.
 • Uskalla tehdä rohkeita päätöksiä. Erottaudu muista.

Mitä tunnelmaa tavoitellaan?

 • Minimalistista, kotoisaa tai riemukasta? Onko tavoite yhdenmukainen yrityskulttuurin kanssa?
 • Personoidut viestipinnat tuovat elämyksellisyyttä tiloihin.
 • Tiloja voidaan myös hyödyntää erilaisten tunnelmien rakentamiseen esim. teemaneukkarit, hiljaiset tilat, luovat tilat, kohtaamispisteet monityötiloissa.

Visuaalisten pintojen suunnittelu ja sijoittelu

 • Tilat ovat täynnä hyvää markkinointipintaa, jolla voit puhutella sekä henkilöstöä että asiakkaita. Mahdollisuuksia on rajattomasti esim. isot kuvaseinät, tapetit, graafiset elementit, valaisimet, verhot, lattiateipit, neukkarin pöytien teippaus, kalusteiden väri.
 • Viesti-pinnat yllättävissä paikoissa herättävät kiinnostusta
 • Yrityksen ilmeen mukaisesti suunnitellut materiaalit tukevat yrityksen identiteettiä.
%d bloggaajaa tykkää tästä: