google-site-verification=J9ktQVy01mE6mSuI4jTYsydblSXIJTnml8WrhCbt_tY
Valitse sivu

Yrityskulttuurin kehittäminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä. Näkyvillä todisteilla – erilaisilla artefakteilla ja symboleilla voidaan vahvistaa yrityskulttuuria ja edesauttaa käytännön yrityskulttuurityötä. Fyysinen tila on tähän loistava väline. Yrityskulttuuriin pohjautuva  tilasuunnittelu valjastaa yrityksen toimitilat viestinnän välineeksi. Kun yrityksen tarina tehdään näkyväksi, se viestii identiteettiä ja kulttuuria niin henkilöstölle kuin asiakkaillekin. Visuaalisuus myös energisoi, luo tunnetarkoitusta sekä vahvistaa elämyksellisyyttä.

Miten tilaa sitten voidaan käytännössä hyödyntää yrityskulttuuriin liittyvässä viestinnässä? Riemun käytännönläheisillä vinkeillä ja ideakuvilla pääset helposti liikkeelle.

1. Nosta arvot näkyvälle paikalle

Oikeilla viestintäkeinoilla vahvistetaan kokemusta siitä, että kuulutaan samaan yhteisöön ja sitoudutaan yhteisiin arvoihin. Yrityksen arvot tulisi olla läsnä ja näkyvillä yrityksen arjessa. Arvojen mukaan ei voida elää, jos niitä ei muisteta.  Työympäristössä arvot voidaan tuoda innostavalla tavalla keskeiselle paikalle, jolloin ne ovat niin henkilöstön kun vierailijoiden nähtävillä päivittäin.

2. Kasvata yhteenkuuluvuuden tunnetta valokuvaseinillä

Tilalla voidaan myös edesauttaa tiimin yhteishenkeä ja yhteistyötä sekä herättää tunnetarkoitusta työhön ja yritykseen liittyen. Henkilökunnan kuvaseinien avulla luodaan me-henkeä ja nostetaan ammattiylpeyttä. Kasvavissa organisaatioissa ihmiset eivät välttämättä enää tunne toisiaan, joten toimiston kuvaseinillä voidaan myös auttaa ihmisiä helpommin yhdistämään nimet ja kasvot. Kuvaseinien lisäksi ammattiylpeyttä voidaan kasvattaa vaikkapa kädenjälkiseinillä.

3. Kerro yrityksen tarinaa historiaseinällä

Historiaseinän avulla yritys voi kertoa tarinaansa kaikille tiloissa vierailijoille. Yhtä lailla myös yrityksen mission ja vision voi nostaa innostavalla tavalla näkyville ja keskeiselle paikalle toimistossa, jolloin ne ovat muistuttamassa yrityksen tärkeimmistä asioista joka päivä.

4. Osallista toiminnallisilla pinnoilla

Monitilatoimistojen yleistyessä lisääntyy myös tarve erilaisille workshop- ja brainstorm-tiloille. Erilaiset whiteboard-seinät sekä muut muistiinpanoseinät voidaan myös toteuttaa persoonallisella tavalla yrityksen identiteettiä tukien. Näitä voidaan myös hyödyntää vaikkapa kiitos-seininä tai idea-seininä.

5. Erotu persoonallisilla opasteilla

Opasteetkin voi valjastaa yrityksen näköiseksi. Mietityillä yksityiskohdilla ja yllättävissä paikoissa hyödynnetyillä viesteillä vahvistetaan yrityksen sanomaa ja brändiä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: